Overdenking

Het komende Vrederijk

1En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, 2en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 3En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 4Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken. 5Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Here, onze God, voor altoos en immer.

 

Micha 4: 1-5

 

Vertrouwen

Vertrouwen is iets bijzonders. Of je nu geeft of ontvangt.
Een ander vertrouwen betekent eerst vertrouwen hebben in jezelf.
Wil je een ander lief kunnen hebben, moet je eerst weten wat liefde betekent.
Er kan in beide een band ontstaan die mensen dichter bij elkaar brengen.
Dit te leren, kost tijd, investering en energie in een ander steken.
Toch,…. Indien wij dit in het Licht van Christus doen, zetten wij Gods belangrijkste gebod in werking.
Deut. 6:5 leert ons, dat “Wij de Here zullen liefhebben met geheel ons HART,
Met geheel onze ZIEL, met heel ons VERSTAND en met AL ONZE KRACHT!”
Dit is mogelijk geworden doordat Jezus met Zijn Geest in ons woont.
Indien wij elkander liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad,
zal de liefde naar elkaar en het vertrouwen in elkaar niet verkillen.
OOK NIET IN 2018
Wij wensen u een heel gezegend, gezond en voorspoedig 2018 in uw huisgezin,
Op uw werkterrein, bij uw klanten en waar u uw voetstappen dit jaar ook zet,
IN JEZUS NAAM!!!

Geef een reactie