In Maart 2018

Zondagavond 18 maart
19:30 uur – 21:00 uur
Opening 21 dagen Face to Face
Bidden en vastentijd


3 weken lang van maandag- tot vrijdagavond
19:30 – 20:45/21:00 uur
Een tijd van verootmoediging en het zoeken van Gods Aangezicht.


Afsluiting bidden en vasten Zondagavond 8 april
19:30 – 21:00 uur.


Zaterdag 31 maart
Rommelmarkt, opbrengst tbv de gemeente.
Van 11.00 – 16.00 uur.