Ons nieuwe doopvont

Doopvont voor onze dopelingen gereed.

Hand. 2-38
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.
.”

20160903_113648

20160903_113844