Hemelvaart

Hemelvaart betekend dat de Here Jezus nadat Hij als eerste uit eigen kracht is opgestaan uit de dood naar God de Vader is teruggegaan om voor iedereen die in Hem geloofd een plaats te bereiden in de hemel en hogepriester te zijn.

Hemelvaartsdag besteeg Jezus de Grote Overwinnaar de Troon van het ganse heelal!!!

Op het moment dat Jezus Christus naar de hemel is gegaan, waren zijn volgelingen daarbij aanwezig. Jezus Christus heeft zijn volgelingen beloofd dat de Heilige Geest hen op korte termijn zou komen helpen. Na zijn belofte werd hij door een wolk opgenomen en meegevoerd en was niet langer zichtbaar voor zijn volgelingen. Terwijl de volgelingen van Jezus Christus toekeken en naar de hemel staarden, verschenen ineens twee mannen in witte gewaden. Ze riepen letterlijk: “GalliĆ«rs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handel.1:9-11)

We horen hier dat de Zoon van God net zo terugkomt als Hij naar de hemel is gegaan.
Hemelvaart, een geweldig feest!