Voor u en voor mij

God kan veel meer

God kan zoveel meer, meer dan wij ooit kunnen beseffen.

Hij heeft veel meer liefde dan elk mens op deze aarde.

Hij heeft meer begrip voor situaties dan we denken of aan kunnen.

Maar Hij heeft ook emoties, en het raakt Hem als wij Hem ongehoorzaam zijn.

Hij heeft zijn liefde geopenbaard in het offer aan het kruis.

Wat geven wij Hem als Hij zegt:

“Heb de Here lief met heel je hart en met heel je ziel, met heel je kracht en je naaste  als jezelf”. (Deut 6: 5, Lev. 19:34)

Wanneer wij ons dit  aanleren, zal Hij ons de moed geven en de wijshei om erin te wandelen.

God geeft, en wij maken de beslissing. God kan en heeft zo veel meer voor ons in gedachten.

 

Gods rijke zegen toegewenst.