In Maart 2018

Zondagavond 18 maart 19:30 uur – 21:00 uur Opening 21 dagen Face to Face Bidden en vastentijd 3 weken lang van maandag- tot vrijdagavond 19:30 – 20:45/21:00 uur Een tijd van verootmoediging en het zoeken van Gods Aangezicht. Afsluiting bidden en vasten Zondagavond 8 april 19:30 – 21:00 uur. Zaterdag 31 maart Rommelmarkt, opbrengst tbv Read More …