Ons nieuwe doopvont

Doopvont voor onze dopelingen gereed. Hand. 2-38 ” Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen Read More …